HJEM     NETTSTEDKART     SKRIV UT

Hjem > Internkurs
Vi kjører gjerne internkurs, men stiller enkelte krav til lokaler og arbeidsutstyr

Ved bedriftsinterne kurs stiller vi krav om både undervisningslokaler og arbeidsutstyr.

Lokalet skal ha tilfredstillende lys-, lyd- og luftforhold, samt ha projektor og lerret som minimum.

Øvingsområdet ved praktisk trening skal være skjermet for annen trafikk, være avgrenset og tilrettelagt for de praktiske øvelsene.

Arbeidsutstyret skal være ihht. lover og forskrifter og skal være sertifisert og godkjent.