HJEM     NETTSTEDKART     SKRIV UT

Hjem > Kurs i Didaktikk/Pedagogikk
Hensikten med kurset er å kunne gi målgruppene grunnleggende kunnskaper om effektiv planlegging og gjennomføring av et undervisningsopplegg


Kursplan didaktikk/pedagogikk tar for seg grunnleggende planlegging og gjennomføring av undervisning, og er  basert på pedagogiske prinsipper» 
 

Kursplanen gjelder for:
  • Instruktører innen sertifisert opplæring (kurset er godkjent som opplæringsmodul for instruktører innen sertifisert sikkerhetsopplæring)
  • Instruktører innen dokumentert opplæring
  • Instruktører innen etterutdanning yrkessjåførkompetanse (YSK)
  • Instruktører generelt, lærlingansvarlige, team- og møteledere, internopplæring, osv.
Instruktører innen sertifisert og dokumentert sikkerhetsopplæring kan kjøres samlet.
Instruktører innen YSK, instruktører «generelt» kan kjøres samlet.
Lærlingansvarlige, opplæringsansvarlig osv. kan kjøres samlet
 
DAG I
09.00-12.00 Den didaktiske relasjonsmodellen: Mål, innhold, ramme og læreforutsetninger
12.00-12.45 Lunsj
12.45-14.30 Den didaktiske relasjonsmodellen: Arbeidsmetoder og evaluering
Kampvise
14.45-18.00 Gruppeoppgave
Undervisningsplanlegging
Presentasjonsteknikker
Forberedelse til eget undervisningsopplegg neste dag
Kommentar Det må regnes med at forberedelsen til eget undervisningsopplegg kan fortsette etter kl. 18.00.
Kursplanen er omtrentlig og ikke absolutt
 
DAG II
09.00-11.20 Fremføring av eget undervisningsopplegg
11.30-12.00 Spørre og svarteknikker
Klasseledelse
12.00-12.45 Lunsj
12.45-14.45 Klasseledelse
Kommunikasjon
Gruppearbeid
Læringsstrategier
15.00-16.00 Eksamen
Kommentar Kursplan er omtrentlig og ikke absolutt.
Det trengs ikke PC under kurset, men kan være en fordel å bruke ved planlegging og fremføring av eget opplegg.
Det kjøres vanligvis undervisningsøkter på 45 min. etterfulgt av 15 min. pause. Ved gruppeoppgaver og fremføringer tilpasses pausene.
Kursmateriell blir utlevert ved kursstart
Ved spørsmål ta kontakt